Airbnb toeristenbelasting in Den Haag

In Den Haag wordt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, toeristenbelasting geheven.
De toeristenbelasting moet betaald worden diegene die tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt.
Alleen in het geval van personen die bij de gemeente Den Haag staan ingeschreven hoeft geen toeristenbelasting worden betaald.

De tarieven per 1 januari 2018 zijn als volgt

Soort overnachting Tarief 2018
Hotels, recreatiewoningen, Bed and Breakfast of andere vorm van overnachten € 3,40
Camping of haven € 2,05

Bovendien is met ingang van 2016 de volgende regeling ingegaan:
Als u kunt aantonen dat het verblijf in Den Haag ten minste 3 weken aaneengesloten duurt, hoeft u voor de overnachtingen na die 3 weken geen toeristenbelasting in rekening te brengen. Dit komt in de praktijk erop neer dat u per persoon en per verblijfsperiode, maximaal 21 overnachtingen toeristenbelasting in rekening brengt.

Uiteraard kunnen wij van Airbnmore u helpen met het doen van aangifte en de betaling.